مرگ ساکت در کوهستان

مرگ در سکوت کوهستان

گردنه نانگ پالا از کمپ اصلی چوآیو

مرگ در سکوت کوهستان
پیش از ورود چینی ها و حکمرانیشان در تبت در سال 1949، تبت دارای 5 میلیون سکنه بود و مستقل از کشور چین اداره می شد. اما با هجوم چینی ها به تبت 1 میلیون تبتی کشته شدند و حدود 6000 صومعه ویران شد
امروزه ساکنین اصلی تبت در کشور خود در اقلیت به سر می برند، کارهای مهم در اختیار چینی هایی است که به تبت آمده اند. چند هزار تبتی هر سال کشورشان را برای آزادی مذهبی و زندگی بهتر ترک می کنند

کشتار در کمپ اصلی چوآیو
حدود دو هفته از کشتار تعدادی از راهبان و اهالی تبت در گردنه نانگ پالا می گذردگردنه نانگ پالا مابین نپال و تبت بوده و در مجاورت کمپ اصلی چوآیو قرار دارد، این محل گذرگاهی است برفی که از سالها قبل اهالی تبت از آن طریق برای تجارت به نامچه بازار می رفتند. کوهنوردان رومانیایی که به طور اتفاقی در کمپ اصلی حضور داشته و شاهد این حادثه تلخ بودند می گویند: سربازان چینی بومیان تبتی را همچون حیوانات بر روی یخچال شکار می کردند، گویی شکارشان یک موش صحرایی، سگ یا خرگوش یا هرچه می خواهید اسمش را بگذارید است. آنها فیلمها و عکسهای گرفته شده خود را در اختیار سایتها و خبر گذاریها قرار دادند
اغلب عابران گردنه نانگ پالا را کودکان، نوجوانان و راهبان تبتی تشکیل می دادند. از حدود 70 نفری که در گروه بودند، تعداد 40 نفر موفق به فرار شدند و تنها 30 نفر که اکثر آنها را کودکان تشکیل می دادند در دام سربازان چینی گرفتار شدند
در فیلم تهیه شده توسط کوهنوردان به وضوح مشخص است که یکی از راهبان قربانی از پشت سر مورد هدف گلوله قرار گرفته. فیلمبردار گروه کوهنوردان رومانیایی می گوید: گویی سربازان سگی در حال فرار را هدف قرار داده اند
فیلمها همچنین فراریان را در حال مخفی شدن در پشت چادر توالتهای کوهنوردان نشان می دهد
سرپرست تیم چکها که این حادثه را تایید نمود می گوید: من با دیدن این نظامی ها به یاد 20 سال قبل در کشورم و در زمان حاکمیت کمونیستها افتادم، زمانیکه در پشت دیوارهای آهنین حکومت کمونیستی، سربازان چک مردم را به گلوله بستند
اغلب کوهنوردان حاضر، بجز تعدادی از کوهنوردان اروپای شرقی حاضر به گفتگو در مورد این حادثه تلخ نشدند. اکثر گروههای تجاری حاضر در کمپ اصلی چوآیو از ترس خشم مقامات محلی از کوهنوردان خود خواستند در مورد این حادثه سکوت کنند. در واقع آنها از ترس از دست دادن پروانه حضورشان در تبت ترجیح دادند در این مورد سکوت کنند. کاری دور از ارزشهای انسانی و البته کوهنوردی
اما تاسف بار تر از همه اینها سکوت مقامات چینی و البته اغلب خبرگذاریها در مقابل این جنایت است

/ 0 نظر / 33 بازدید