زمستان در نانگاپاربات

 

زمستان نانگاپاربات

کریستوف ویلیچکی کوهنورد بزرگ لهستانی پنجمین فاتح تمامی هشت هزار متریها وی در کارنامه خود نخستین صعود زمستانی به سه قله اورست، لوتسه و کانچن چونگا را دارا می باشد
آرتور هازار از لهستان نیز به 4 قله 8000 متری صعود نموده، که از آن جمله می توان به صعود زمستانی قله آناپورنا اشاره نمود
داریوژ زالوسکی فاتح 4 قله 8000 متری می باشد، او 4 تلاش ناموفق زمستانی به قلل کی2، ماکالو، نانگاپاربات و شیشاپانگما را در کارنامه خود دارد
جان زولیک نیز در کارنامه خود نخستین صعود زمستانی شیشاپانگما و همینطور تلاش زمستانی بر

 روی کی دو را داراست
این آمار تنها بخشی از کارنامه کوهنوردان بزرگ لهستانی است که تیمی توانمند را برای تلاش زمستانی بر روی نانگاپاربات گردآورده اند

این تیم را همچنین افراد زیر همراهی می نمایند
کریستوف تاراسویچ با 3 صعود 8000 متری، در این تیم تنها پرمیسلاو لوزنسکی فاقد کارنامه ای بر روی 8000 متریها می باشد
البته قرار است
ماسیژ پاولفسکی نیز این تیم را همراهی نماید، گرچه او هنوز اعلام آمادگی ننموده. پاولفسکی همان کسی است که در نخستین صعود زمستانی چوآیو کاکوسکای بزرگ را همراهی نموده بود، وی همچنین تجربه تلاش زمستانی بر روی هفت قله هشت هزار متری را دارا می باشد
این تیم را علاوه بر کوه نوردان، مسئول تدارکات، پزشک و دو باربر ارتفاع پاکستانی همراهی می نمایند
کوهنوردان پاکستانی احتمالا
حسن سدپارا فاتح 5 قله 8000 متری پاکستان و رسول از اهالی دهکده شمشال با 3 صعود 8000 متری خواهند بود
این تیم برای آمادگی بیشتر هم اکنون در کشور نپال به سر می برد تا پس از صعود کوه آمادابلام در تاریخ 5 دسامبر راهی پاکستان شود. کوهنوردان بزرگ لهستانی برای صعود نانگاپاربات یکی از دو مسیر کینشوفر در دیامیر و مسیرگشایش شده توسط هنس شل بر روی رخ روپال را هدف قرار خواهند داد
این پنجمین تلاش کوهنوردان لهستانی برای صعود زمستانی نانگاپاربات می باشد

 

/ 0 نظر / 40 بازدید